Ga naar de inhoud
Menu
 • Industrieterrein Bargermeer IV
 • Phileas Foggstraat 124
 • 7825 AM Emmen

Privacybeleid DNN Groep

 

Laatst bijgewerkt: 03/05/2023

 

DNN Groep (“wij”, “ons” of “onze”) respecteert uw privacy en is toegewijd aan het beschermen van uw persoonsgegevens. In dit uitgebreide privacybeleid leggen we uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen wanneer u onze website en gerelateerde online diensten (gezamenlijk “Website”) bezoekt of gebruikt.

 

Verzameling van persoonsgegevens

Wij kunnen de volgende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen:

 

 1. Identificatiegegevens: uw naam, gebruikersnaam of soortgelijke identificator, titel, geboortedatum en geslacht.

 

 1. Contactgegevens: uw adres, e-mailadres en telefoonnummer.

 

 1. Technische gegevens: uw internetprotocol (IP) adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform, en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze Website.

 

 1. Profielgegevens: uw gebruikersnaam en wachtwoord, aankopen of bestellingen die u heeft gedaan, uw interesses, voorkeuren, feedback en enquêteantwoorden.

 

 1. Gebruiksgegevens: informatie over hoe u onze Website, producten en diensten gebruikt.

 

 1. Marketing- en communicatiegegevens: uw voorkeuren voor het ontvangen van marketingmateriaal van ons en onze derde partijen en uw communicatievoorkeuren.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

 1. Om onze Website, producten en diensten aan u te leveren en uw account te beheren.

 

 1. Om met u te communiceren, inclusief het versturen van serviceberichten, marketingberichten en het beantwoorden van uw vragen en opmerkingen.

 

 1. Om onze Website, producten en diensten te verbeteren, personaliseren en ontwikkelen.

 

 1. Om onze wettelijke en reglementaire verplichtingen na te komen.

 

 1. Voor marktonderzoek en analytische doeleinden.

 

Delen van persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met geselecteerde derde partijen, zoals:

 

 1. Dienstverleners die namens ons diensten uitvoeren, zoals betalingsverwerkers, hostingproviders, e-mail- en marketingdiensten en IT-ondersteuning.

 

 1. Partners waarmee wij samenwerken, zoals leveranciers, adverteerders, netwerken en affiliates.

 

 1. Wettelijke en regelgevende instanties, wanneer vereist door de wet of om onze wettelijke en reglementaire verplichtingen na te komen.

 

Internationale gegevensoverdracht

Wanneer wij uw persoonsgegevens overdragen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zorgen wij ervoor dat er passende waarborg en zijn getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen, zoals het aangaan van modelcontractbepalingen, de EU-VS Privacy Shield-certificering of het werken met dienstverleners die zijn gecertificeerd volgens de internationale normen voor informatiebeveiliging.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies, ongeautoriseerde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking. Deze maatregelen omvatten onder andere toegangscontrole, encryptie, firewalls en beveiligde servers.

 

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen voor de periode die noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, rekening houdend met onze wettelijke en reglementaire verplichtingen, de noodzaak om geschillen op te lossen en om onze overeenkomsten af te dwingen.

 

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, waaronder:

 

 1. Het recht op toegang tot uw persoonsgegevens.

 

 1. Het recht om rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verzoeken.

 

 1. Het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken (“het recht om vergeten te worden”) onder bepaalde omstandigheden.

 

 1. Het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 

 1. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

 1. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat u ons kunt verzoeken om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan u of een andere organisatie over te dragen.

 

 1. Het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming.

 

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Wij adviseren u daarom regelmatig dit beleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

 

Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid of de verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via:

 

DNN Groep

Phileas Foggstraat 124

7825 AM Emmen

info@dnn.nl

0591 302 621

 

Indien u niet tevreden bent met onze reactie of indien u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet op een correcte manier verwerken, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een andere toezichthoudende autoriteit.